تبلیغات
اس ام اس فارسی sms farsi 93 - زیبا و خواندنی
یکشنبه 15 اردیبهشت 1392  11:23 ق.ظ
توسط: 3e5anta m


 

خیلی سخته با بغـــــــــــض بنویسی با خنــــــــــــده بخوانند....


 
در جایی که هَمه زغال فروش شده اَند و دیگران را سیـــاه میکنَند بیا کَمی از مد

افتاده باشیم !!!!

   سپید بِِمانیمـ.....

 


 

 اَگه یه زن تــــــــــــــو رو اونقدر دوستـ داشته باشه که از آرزوهــــاش به خاطرت بگذره ، از خدا یه عمر تازه بخواه....


یه عــــــمر واسه خوشبَخت کردنش خیـــــــلی کَمه!

  

 بی گناه پــــــای چوبه دارمیخندید، انگارنمیدانست دوره ضرب المثــــــل هاتمام شـــده ......     

 بـــــــهــــــــار و این‌همه دلتنگی؟

نَـــه،

شاید فرشته‌ای فصل‌ها را به اشتباه

ورق زده باشــــد      

 


 
دَرد دارد. وقتی میرَود.....و همه می گویند: دوستَت نَداشت....و تــــــــو نمیتوانــی به هَمه ثابِت کنی هرشب با عاشــــــــقانه هایش خوابـــت می کرد...

 


 

امیدوارم آنقدر خوبــــــــــــ باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خـــط پایان زندگی می گذریم کسی دستـ نزند...

 


 

چَند روزیست سیــــــــــگارهم دلـــــم را میزَند...


میلی ندارم بِِِِهشــ ...اما...


بــــی انصافیست آنطور ک مرا ترکـــــ کردند..ترکــشـ کنم...

 


 

چه حرف بی ربطیست که مـــــــــــــرد گریه نمی کنـــدگاهی آنقدر بغــــــــض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنـی

  


 
بــــــــــه مَن مجوزچـــــــــــاپ نمی دهند.میگویندداستانی کـِه نوشته ای
قابل
باورنیست.امامن فقط خاطراتَــــــــــم رانوشتمـ
 

 
چه انرژی عَظیمی می خواهَد کنترل اَولین قطره اَشـــــــ ـــــک برای نَچٍکیدن !!!

 


چه رابطه ای استــــ بین گلوی تو و چشمان من ؟تو بغضـــــــ میکنی ، چشمان من خیــــــــس می شوند …

 


 
بــــــــزرگی روحَت را میان دستانَت پنــــــــهان کن که بزرگ بودن میانـ این

 هَمه مردم کوچَک سَخت استـــ

 


 
دلـــــــ ـ ـ ـــم درد میکند...

انگار خام بودند خیـــــــــــال هایی که به خوردَم داده بودی.... !!!    

 


 
یه میــــز هَرچقدرم که گرون قیمت و شیک و سلطنتی باشه اگه ۴تا پایه ش مثل هم و یه اندازه نباشن میـــــز نمیشه...

کســــی رو پیدا کن که پایه ت باشــــه

 


چِه افـــــــکار غریبــــــــی داشت کـــرم ابریشم ؛ تمام عمر قَفس میساخت وَلی فِکر پریدنــــ داشت!

 


 

گاهی جلوی آیــــــنه می ایستَم...خودم را در آن میبینم... دست روی شانه هایَش میگذارم.....ومیگویَم چِه تحملی داریـــ   .....

 


 

خــــــدایـــــــــا!


من ایمان دارم


ایمان دارم به اینکه هر که دلش هوایی تو شود


تو هــــــــــ ــوایش را داری...


 
شِنیــده بودم که “خاک سَـــــــــــرد است

ایـــــن روزها اما اِنگار آنقـــدر هـوا ســـرد است،

کِه زنــده زنــده فراموش می کنیــم یِکدیگـــر را...

 


 
 
فِکر تــ ــــــــو را حتَی در میان خَنده هایم نٍمیتوانم پنهانــ کنمــ

هَرچقدر که میَخندم باز هَم غَــــــــــــــــم نبَودن تو خودنمایی میکنَد...

 


 

عشقــــ ما همانند روزهای هفته است ، تو شنبه و من جمعه !


نمی دانم چــــــــــرا ؟؟؟؟

جمعه اینقدر به شنبه نزدیک است اما شنبه اینقدر از جمعه دور ؟!

 


 
دِلــــــــــــــــم ؛ جایی مانده ای که هیچکَـــــس مسئولیت شکستنت را بر عهده

نِمی گیرَد …

 


 
اِی کاش حَوالی دِل تو هَم "بـــــارانی" بیایَد ٬ زَمینی تَر شَود

بوی خاکی بلنَد شَود

شایَد کَمی "عاشِقَم" میشدی...

باران بِه کِنار...

لامصَب این روزها "بــــــــهَارست        

 


 

سکــــــــــــــوت از نداشتن نیست ، از بزرگواریست!


برای همیــــن هیچوقت صدای خدا را نمی شنوی!!!خـــــــــــــــــــــــــــدااااااااااااااااااایــــــــــــــــا...


درانجمادنگاه های ســــــردمردم.دلم برای جهنمت تنگــــــــــــــ شده.......

          


تــــابلو نقاش را ثروتمند کرد


شعرِ شاعر به چند زبان ترجمه شد


کارگردان جایـــــــزه ها را درو کرد و هنوز سَر همان چهارراه واکس میزند کــــــــودکی که بهترین ســــــوژه بــــود!

 


 
جای خالــــــــــــی ، با خیــــــــال پُر نمی شود

بخواب...!  


چایــــــــت را بنوش و نگرانـ فردا نباش


از گنــــــدم‌ زار من و تو مشتی کاه می ماند برای بادها...

 


 
از عشقهای این روزهـــــــا داستانی به بلندای شنگـــول و منگــــول هم نمیتوانـ نوشتـ , چِه برسَد به شیرین و فرهاد ... 

 
این روزهایم به تظاهر می گذرد …

تــــــــظاهر به بی تفاوتی

تــــــــظاهر به بی خیالی

به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست اما چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش” !

 ادامه مطلبم ببینید........    پدرش بهش گفت این ۱۰۰۰تا چسب زخـــ ـــم رو بفروش تا برات کفش بخرم …بچه نشست با خودش فکر کرد یعنی باید آرزو کنم ۱۰۰۰نفر یه جاشون زخم بشه تا من کفش بخرم ؟

ولــــــــش کن ، همین خوبهـ...


 


 
جدایــــی به روز آدم چیزی نمی آورد ؛ به شب آدم امـــــــــــــــا...

 


 
نیمه گمشده را بیخیال شَو لطفا ، اگر سهم تــــــو بود که گم نمی شد...

همین نیمه ای که هستی رو پیـــــــدا کن...

 

خودَم پَراندَمت وقَتی درشعرهایَم بالت َدادم...

حالارنگ آسمانهای دیگَر را بِِه رخَم میکشــــــی؟!

 

مـــی دانی؟؟؟

مَن جز تو با هَركَس باشـَ ــــــم تنهایم .... !!    فرستنده : جوجو 

بـــــِـه بـــــودن هـــا ، دیـــر عـــادَتـــ کن... ! و بــِه نَبــودن هـا ، زود...!


آدم هــا ، نـَبودن را بِهـتر بَلـدَنـــد!!!


 
خــاصـیّتــــــ دُنــیاستــــــ...


کِـــــه در اُوج ِ داشـتــــن و خُـوشبَخــتـــــی


دِلـــهره ی اَز دستــــــــــ دادن


پـُــر رنـگـــــــ تـــر اَسـتــــــــ !!

 
 
نبودن هـــــــــــــایی هستــ


که هیچ بودنی جبرانشــ ـان نمیکنــد!!


کسانی که " هـــــــرگـــــــز "


تکـــــــــــــرار نمی شوند...


حرفــ هایی هستــ که معنی شـــان را


خیلـــــــــــــــی دیر می فهمیم ... خیـــلی

 

دلـــــــــــم به حالی پســـــری سوخت

که وفتی گفتم کفش هایم را خوب رنـــگ کن

گفت خاطرت جمع باشد مثـــــــــل سرنوشتم برایت ســـیــــــــاه میکنم...!!!!!!بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری افکارمان آتشی بیافروزیم و کینه ها

را بسوزانیم و زردی خاطرات بد را به آتش و سرخی عشق را از آتش بگیریم و آتش

نفرت را در وجودمان خاموش کنیم !
گرگها این روزها دیگر  شکار نمیروند ٬

بلکه دل به نی چوپان سپرده اند و گریه میکنند ....

با گرگها گشتیم ٬ با ببر ها خوردیم ٬ با شیرها نعره کشیدیم

و شب با کفتار ها در بیابان خوابیدیم ....

ولی افسوس که عاقبت ٬ خود ٬

شکار خرگوش ها شدیم .......می شنوی ؟؟؟ دیگر صدای نفسم نمی آید ٬ به دار کشیده مرا بغض نبودنت ....درخت با برگ های خشک و شاخه های شکسته هم هنوز درخت است ..

آدم اما " دلش که بشکند " دیگر آدم نمیشود !!!شناسنامه رو بی خیال !! محل تولد من ٬ آغوش گرم و پرمحبت توئه مادر .. بازگشتی در کار نیست...یک بار که برود برای همیشه رفته است...حتی اگر برگردد ..دیگر او نیست...!

 


آهای روزگار ! برایم مشخص کن این بار کدام سازت را کوک کرده ای تا برایم بزنی !!

میخواهم رقصم را باسازت هماهنگ کنم ...وقتی مادرم کودکی ام را زیر چادر سیاهش قایم کرد ٬ شاید هیچ وقت نمیدانست که

زمانه ٬ جوانی ام را سیاه تر از چادر مشکی اش خواهد کرد ...ای درخت  از قانون جنگل ها نترس ٬ ریشه تا در خاک می ماند تبر بیهوده است ..چه بی تفاوت زندگی میکنند آدم ها ...

بی آنکه بدانند در گوشه ای از دنیا تمام دنیای کسی شده اند !!!گاهی دلم آنقدر از زمین میگیرد که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم و ...

رویش دراز بکشم !!!! آرام و آسوده ٬

مثل ماهی حوضمان که چند روزیست روی آب است ....به جز خدا کسی رو داری که بهت بگه : من باهاتم ؟؟؟؟چهار فصل که حرفه ...

فصل پنجمی هست به نام تو ٬ به هوای تو ..زخم هایم با طعنه میگویند : دوستانت چه با نمک اند !!چه فرقی میکند وسوسه سیب یا حوا برای کسی که آدم نیست ؟؟؟آدم ها ...

با هم ها و بی هم ها ...

زوج و فرد ...

و منی که انگار با پلاک تنهایی هیچ راهی به محدوده ی زوج و فرد ندارم ...!!عاشق خدایی هستم که چه بخواهم و چه نخواهم ٬ دوستمان دارد ...بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم ..(جانسون)شیر اگر در بند و اسارت هم باشد همه از دیدنش وحشت می کنند ..

من شیر درنده ای بودم ٬ اما کاری با خودم کردم

آهوهای جنگل سر به سرم می گذارند ...گفتم ای جنگل پیر تازگی ها چه خبر ؟؟؟

پوزخندی زد و گفت : هیچ ٬ کابوس تبر ...بهم گفت کمی از حال و روزت بگو و من سکوت کردم  و سکوت کردم و سکوت کردم

انقدر سکوت کردم که مطمئن شدم چیزی رو از قلم ننداختم ...به سلامتی اوناییکه هر کی اونارو دید گفت  : " چقدر دورش شلوغه " ولی

فقط خودشون میدونن که چقدر تنهان !!!از یه روزی به بعد ٬ چشات به چروک های پیشونی پدرت حساس میشه !!!

به سلامتی پدر ...یه سری از حرفها هستند که امکان نداره بشه به گفتار تبدیلشون کرد ٬

این حرفها معمولا به اشک تبدیل میشن ...خدایا !!!

برم نمیگردانی ؟؟؟؟ یک طرفم سرخ شد !!!من هم مثل خیلی از عاشق ها از تو یادگاری دارم ولی

یادگاری من با بقیه فرق داره ٬

یادگاری من از تو سینه ای پر از درده !!!آدم هزاران متر زیر خط فقر باشه اما ۱ میلیمتر هم زیر خط فهم نباشه !!!خدایا امروز را مهمان من باش...


به یک فنجان قهوه ی تلخ...


وقتش رسیده طعم دنیایت را بدانی...     

عکس دل و جیگر سیاه میزنن رو پاکت سیگار که به خیال خودشون ما رو ترک بدن ...

مشتی ما اگه دل و جیگرمون نسوخته بود که سمت سیگار نمیرفتیم ...بر روی بالشی که پر از ٬ پر ٬ پرندگان مرده است نمیتوان خواب پرواز دیدکاش خوشبختی هم مثل مرگ حق بود !!!!!چه تلخ است علاقه ای که عادت شود ٬ عادتی که باور شود ٬

باوری که خاطره شود و خاطره ای که درد شود ...       عاشقی شور نمیخواهد ٬ شعور میخواهد ...!!!خیلی سخته دلت گیر کنه به قلاب ماهیگیری که دلش ماهی نمیخواهد و فقط ..

برای تفریح اومده ماهیگیری ...جای بعضی ها توی کتاب جغرافیا خالیه ٬ با عنوان ...

پست ترین نقطه ی دنیا ...

در دنیای ما شغال ها و کفتار ها توبه کردند ٬

لاشخورها ٬ اجساد خاکسپاری میکنند و اما ؟؟؟؟

امان از آهوهای تازه به دوران رسیده ...با هیچکس نبودن بهتر است از حضور اشتباه در کنار کسی بودن ....زمانی نفسش بودم ... اما ....

بعد شدم ٬ عامل تنگیه نفسش ...

رفت سراغ یک تازه نفس .!!!حرفی اگر بود ٬ دیوار ها سکوت نمیکردند ...به سلامتی اون حس هایی که نمیشه به اشتراک گذاشت مگر با خدا ...بغض آخرین دیدارمان را پلک نمیزنم ٬ میترسم دنیا رو سیل ببرد ....!بر عکس فلش مموری ها که روز به روز کوچکتر می شوند و پر ظرفیت تر ٬

بعضی آدم ها روز به روز بزرگتر میشن و بی ظرفیت تر !!!!چشم بسته از فرسنگ ها میشناسمت ٬

این تلاشت برای گم شدن مرا میخنداند !!!چقدر باید بگذرد ؟؟؟؟

تا من در مرور خاطراتم وقتی از کنار تو رد میشوم ٬

تنم نلرزد ٬ بغضم نگیرد ...دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم ٬ کم رنگ است ولی دورنگ نیست !


مسکینی دیدم با کفش پاره شکر میکرد خدا را !!! گفتم که ...

کفش پاره شکر خدا ندارد !!؟؟؟

گفتا : یکی شکر میکرد ٬ دیدم پا نداشت ....!!!!آدم ها فراموش نمیکنند ....

فقط دیگر ساکت میشوند ٬ همین ....تنها یک خداحافظی بی دلیل ٬ دل تمام سلام هایم را شکست !!!!سیگارم چه زیبا کام میدهد ...

او تا صبح پیراهن سفیدش را برایم می سوزاند  من از لبانش بوسه ها میگیرم ..٬

چه لذتی دارد این رفاقت بی منت ..

او از جان مایه میگذارد و من از عمر ........!!!گاهی وقتا لازمه گیاه باشی و فتوسنتز کنی ولی محتاج بعضیا نشی !!
تنها نشسته ام ... اما ... تنها نیستم ...

یادت امان تنهایی نمیدهد ...      

گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است ٬ داشتن بعضی ها تنها ترت میکند ...منم سردار جنگ های نا منظم ٬ درود مرا پذیرا باشید ای ارتش تک نفره ...آدمــای تـــنـها آدمــای ســـختگــــیری نیســــــتن ، فقــــــــــط، آدم "ســـخت" گـــــــیر میارن...!!!


  • آخرین ویرایش:-
دوشنبه 9 دی 1392 07:01 ب.ظ
میتونم دریک جمله بگم
زندگی زیباست به اندازه قلم ودست نوشته هات مرسی وممنون از زحمتت
پاسخ 3e5anta m : سلام ممنون ک سر زدید
دوشنبه 9 دی 1392 07:00 ب.ظ
میتونم دریک جمله بگم
زندگی زیباست به اندازه قلم ودست نوشته هات مرسی وممنون از زحمتت
mahtab
یکشنبه 9 تیر 1392 12:08 ق.ظ
kheiiiili khub bud mamnun
lijhf
یکشنبه 9 تیر 1392 12:06 ق.ظ
kheiiiiili ali bud merc
نگین
پنجشنبه 2 خرداد 1392 07:41 ب.ظ
واقعا در یك كلمه میتونم بگم عالی بود.میتونم حالتونو درك كنم.
سمیرا
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 10:04 ق.ظ
افسرده ای هااااااااااا؟
ملوس
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 10:03 ق.ظ
حرف نداری
الی
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 09:52 ق.ظ
شما ک ازمن غمگین تری آقامحسن؟
الی
یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 10:52 ب.ظ
بدجوری خاطرات تلخم زنده کردی
الی
یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 10:47 ب.ظ
سلااام گلم عالی بود فداتشم حرف نداشت!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.